Projekt Kurikulum S - konzultace, semináře a metodika pro učitele

15.12.2011 Odborné vzdělávání 4/2011

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S, na který přispíval Evropský sociální fond. Jeho cílem bylo zejména poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol v kurikulární reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách.

Pomoc pedagogům přímo v kraji

Pokud učitelé narazili během reformy na problém, mohli ho konzultovat v regionálních konzultačních centrech, která byla zřízena v rámci projektu Kurikulum S. Kromě konzultací pořádají centra pro školy vzdělávací akce, stáže ve firmách, exkurze na odborná pracoviště nebo kulaté stoly. Za dobu svého trvání uspořádala centra dohromady přes 360 vzdělávacích akcí, poskytla přes 900 konzultací a proškolila již zmíněných osm tisíc učitelů. Služby nabízejí centra na svých webových stránkách, kontakty na RKC najdete na adrese www.nuov.cz/kurikulum.

Publikace pro učitele odborných škol

Jde o metodické příručky, příklady dobré praxe odborných škol a další publikace prezentující výsledky šetření, která se uskutečnila v rámci projektu. Například příručka Žákovské projekty – cesta ke kompetencím přináší konkrétní příklady, které mohou usnadnit učitelům přípravu projektového vyučování, publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol vychází ze sledování výuky podle školních vzdělávacích programů ve 27 středních odborných školách a učilištích zapojených do projektu Kurikulum S a přináší jejich zkušenosti. Publikace Moderní odborná škola seznamuje s názory učitelů na kurikulární reformu a upozorňuje na široké spektrum problémů, které identifikovaly pilotní školy. Připravovaná dvoudílná publikace Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol ukáže, jak přistupovat k aplikaci průřezových témat do ŠVP a vlastní výuky.

Aktuální informace o projektu i nabízených službách včetně publikací ke stažení jsou na webu www.nuov.cz/kurikulum