Probíhají semináře k profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech

Od února 2012 probíhají v rámci projektu Kurikulum S semináře k profilovým maturitním zkouškám v osmi oborech vzdělávání. Jsou určené především učitelům či vedoucím pracovníkům škol, kteří se zabývají tvorbou a přípravami profilové části maturitní zkoušky (PMZ). Na seminářích jsou účastníci seznámeni s přístupy k tvorbě této části profilové maturitní zkoušky na školách zařazených v projektu Kurikulum S a na dalších významných školách vyučujících tento obor vzdělání.

Doposud proběhly semináře k PMZ v oborech elektrotechnika, aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, obchodník a hotelnictví. V dubnu (oba 11. dubna) proběhnou semináře k oborům agropodnikání a opět workshop k oboru hotelelnictví.

V rámci diskusí se účstníci navzájem seznamují s přístupy svých škol k realizaci praktické zkoušky PMZ a maturitní práce s obhajobou a ukazují si konkrétní školní materiály vztahující se k této oblasti.

Semináře k profilové části maturitní zkoušky jsou velmi úspěšné, účastníci si pochvalují jejich obsah i přínos, některé se musí pro velký zájem opakovat.

ImageImageFotografie z workshopu k PMZ oboru strojírenství.