Přehled publikací

Stručný přehled Vás seznámí se všemi publikacemi vydanými a připravovanými v rámci projektu Kurikulum S, mezi nimiž najdete metodické příručky pro učitele odborných škol, sborníky příkladů dobré praxe i příspěvků z konferencí, informační brožury o sociálním partnerství odborných škol a další. Nově jsme vydali brožuru Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v odborných školách a sborník Sociální partnerství očima zaměstnavatelů.

ImageImage

pruvodce_publikacemi_projektu.pdf pruvodce_publikacemi_projektu.pdf (2,36 MB)