Seminář Stanovování a hodnocení výstupů vzdělávání

Ve středu  5. října 2011 se konal v Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pracovní seminář pro učitele středních škol a koordinátory ŠVP Stanovování a hodnocení výstupů vzdělávání.

ImageSeminář byl určen pro pedagogické pracovníky ve středním školství, především pro učitele a koordinátory ŠVP, kteří chtějí získat nebo si doplnit znalosti plánování a hodnocení výstupů vzdělávání. Cílem semináře bylo, aby účastníci rozšířili své znalosti jak projektovat ověřování a hodnocení výstupů vzdělávacích programů a vyměnili si své zkušenosti s tím, co se jim osvědčuje, ale i seznámili druhé s problémy, na které při plánování výstupů narážejí.

Obsah semináře:

1. Jak jsme postupovali při plánování výstupů vzdělávání v ŠVP  v naší škole   - sdílení zkušeností účastníků.

2. Stanovování výstupů, volba způsobů ověřování a nástrojů hodnocení včetně stanovení kritérií – práce s konkrétními příklady.

Práce v semináři proběhla formou diskuse s využitím zkušeností účastníků a workshopu, ve kterém budou postupně pracovat dvojice, jednotlivci, skupinky.

Seminář vedla PhDr. Jiřina Novotná, odborná pracovnice Národního ústavu odborného vzdělávání. Seminář byl realizován v rámci projektu Kurikulum S, vzdělávací akce je akreditována MŠMT.

ImageImageImage