Seminář Přírodovědné a environmentální vyučování na SOŠ a SOU

Dne 14. 11. 2011 proběhl v NÚV pracovní seminář pro učitele přírodovědných, případně environmentálních předmětů na SOŠ a SOU.