Seminář Hodnocení ve výuce

Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se od 10 hod koná v Národním ústavu odborného vzdělávání  pracovní seminář pro učitele středních škol Hodnocení ve výuce. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky v odborném školství, především pro učitele, kteří chtějí získat nebo si doplnit znalosti v oblasti možností hodnocení ve výuce.

Cílem semináře je, aby účastníci obohatili své možnosti, jak pracovat s hodnocením, vyměnili si své zkušenosti s tím, co se jim osvědčuje, ale i seznámili druhé s problémy, na které v hodnocení narážejí.

 

Obsah semináře:

a) Funkce hodnocení a používání možných druhů hodnocení.

b) Předmět hodnocení – hodnocení podaného výkonu, úrovně dosažených znalostí,  míra porozumění skupinou, ..  a metody hodnocení.

c) Nástroje hodnocení a volba kritérií hodnocení.

d) Možnosti hodnocení učitelem, externí hodnotitelem, sebehodnocení žákem a skupinou, hodnocení žáky, žákovské hodnocení výuky

Práce v semináři proběhne formou diskuse s využitím zkušeností účastníků a workshopu, ve kterém budou postupně pracovat dvojice, jednotlivci, skupinky a celá skupina nad tématem společně vybraným z nabídky.


Samo hodnocení semináře bude sloužit jako modelová situace.

Seminář vede PhDr. Jiřina Novotná, odborná pracovnice Národního ústavu odborného vzdělávání.