Pozvánka na seminář

ImageNárodní ústav odborného vzdělávání Vás zve na seminář Kvalitní školní vzdělávací program ve středním odborném vzdělávání, který se koná 27. dubna 2010 v Praze. Seminář se bude konat od 10 hodin do 14,30 hodin v budově NÚOV, Weilova 1271/6, Praha 10 ve velké zasedací místnosti („modrá“).

Účast je bezplatná.

Akce je realizována v rámci projektu Kurikulum S.

 

Workshop bude zaměřen na evaluaci ŠVP ve smyslu jeho zkvalitnění a zajištění jeho formálního souladu se schváleným RVP a s metodikou tvorby ŠVP.

Obsah semináře

Účastníci si vymění zkušenosti získané z vlastní tvorby ŠVP, pokusí se doporučit osvědčené postupy při zpracovávání vzdělávacích programů a pod vedením lektorů provedou zhodnocení vlastních ŠVP podle jednotlivých částí, důraz bude kladen na profil absolventa a učební osnovu.

Účastníci dostanou metodický návod jak postupovat při hodnocení výuky podle ŠVP a jak získané poznatky aplikovat v praxi. Budou přitom pracovat ve skupinkách s vlastními materiály.

Výstupem semináře bude – zkontrolovaný ŠVP, s důrazem na profil absolventa a učební osnovu.

Na seminář si přineste:

RVP + odpovídající ŠVP z oblasti vašeho profesního zájmu

 

Lektorky :

Ing. Taťána Vencovská, NÚOV Praha

Ing. Eva Rathouská – Grmelová, NÚOV Praha

 

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům z oblasti středního odborného vzdělávání, učitelům všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů včetně učitelů odborného výcviku.


Garant akce:

Ing. Karel Opočenský, NÚOV, Weilova 1271/6 , 102 00  Praha 10 – Hostivař

Tel: 27 40 22 352

E-mail: karel.opocensky@nuov_cz

 

Přihláška na seminář Přihláška na seminář (31,00 KB)

Termín přihlášek - 21. dubna 2010