Konference SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ ODBORNÝCH ŠKOL

V úterý 1. března se v Brně konala konference na téma Sociální partnerství odborných škol pořádaná ministerstvem školství a Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S.

Na konferenci vystoupili vedle představitelů projektu, kteří prezentovali výsledky šetření na vybraných odborných školách na téma sociální partnerství, také zástupci odborných škol a sociálních partnerů a ministerstva školství a NÚOV.

Z konference bude vydán sborník příspěvků a její výstupy budou blíže představeny v připravovaném čísle zpravodaje projektu.


Prezentace příspěvků přednesených na konferenci:

Evropská dimenze odborného vzdělávání - Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV  prezentace 1 (1,26 MB)

Rozvoj spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery - výsledky výzkumného šetření:
Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.  prezentace 2 (173,03 KB)
Ing. Bc. Jana Trhlíková  prezentace 3 (910,00 KB)
RNDr. Robert Gamba  prezentace 4 (541,65 KB)

Sociální partnerství SUPŠ sklářské - MgA. Martin Hlubuček prezentace 5 (14,68 MB)

Odborný výcvik ve firmách - Bohumír Sobotka  prezentace 65,57 MB)

Spolupráce se sociálními partnery a tvorba školních vzdělávacích programů - Bc. Mgr. Michal Šedivka prezentace 7 (11,14 MB)

Spolupráce Podorlického sdružení zaměstnavatelů se střední školou v Dobrušce - Ing. Vladimír Voborník  prezentace 8 (3,75 MB)

Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina - Mgr. Roman Křivánek  prezentace 9 (254,50 KB)

Spolupráce Střední školy stavební Jihlava se sociálními partnery - PhDr. Pavel Toman  prezentace 10 (465,00 KB)

Spolupráce hotelové školy a České barmanské asociace - Aleš Svojanovský  prezentace 11 (2,63 MB)

Aktuální bariéry sociálního partnerství škol a zaměstnavatelů - Ing. Miloš Rathouský  prezentace 12 (502,00 KB)

Projekt Řemeslo žije - PhDr. Karel Fryč  prezentace 13 (1,52 MB)

Počátky spolupráce ze společností Gerresheimer - Mgr. Zdeňka Buršíková  prezentace 14 (15,12 MB)

Zkušenosti ze zahraničních stáží studentů OA a SZdŠ Blansko - Mgr. Libor Mašát (a studenti)  prezentace 15 (482,50 KB)

Spolupráce SŠ informatiky a spojů s VUT Brno - Ing. Jiří Dlapal  prezentace 16 (203,50 KB)

Současné požadavky praxe na absolventy oborů čalouník a truhlář - Ing. Helena Prokopová  prezentace 17 (6,17 MB)

Spolupráce VOŠON a SPŠ oděvní se sociálními partnery - Ing. Marta Chvojková prezentace 18 prezentace 18 (17,18 MB)