Porada zástupců konzultačních center

V pořadí druhá porada zástupců jedenácti konzultačních center a řídícího týmu projektu Kurikulum S proběhla v Praze 24. února 2010. Hlavní náplní schůzky byla výměna zkušeností z práce se školami, zhodnocení dosavadní činnosti center a plány projektu do dalšího období.

DSC00625.jpgPři setkání si účastníci vyměnili své zkušenosti z práce se školami v regionech a zhodnotili motivaci škol k využívání nabídky konzultačních center. Zástupci vedení projektu zhodnotili dosavadní činnost jednotlivých konzultačních center za minulé období od října 2009 do konce ledna 2010 a informovali přítomné o dalším postupu řešení projektu a jeho plánovaných výstupech.

Zástupci center se také dozvěděli o dalším projektu řešeném v Národním ústavu odborného vzdělávání, konkrétně o projektu Cesta ke kvalitě.  Na programu porady bylo dále začleňování finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů a poté představil náměstek ústřední školní inspektorky České školní inspekce PaedDr. Jaroslav Müllner způsoby evaluace školních vzdělávacích programů Českou školní inspekcí. Tato oblast je odbornými školami často vnímána jako problematická, proto se budeme evaluaci ŠVP Českou školní inspekcí na našem webu dále věnovat.

V závěru porady představila dosavadní hlavní manažerka projektu PhDr. Jana Kašparová svou nástupkyni Ing. Taťánu Vencovskou, která do své nové funkce nastoupí 1. března 2010.