Porada regionálních konzultačních center

Na konci srpna proběhla v Uherském Brodě dvoudenní porada zástupců projektu Kurikulum S z NÚV z divize NÚOV, MŠMT a zástupců regionálních konzultačních center. Účastníci si mezi sebou vyměnili zkušenosti ze spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem. Konferenci organizačně zajistilo Regionální konzultační centrum Zlínského kraje spolu se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod.

Na programu porady bylo vyhodnocení dosavadní činnosti regionálních konzultačních center. Za dobu svého trvání poskytla regionální konzultační centra přes 700 konzultací, nejčastěji k evaluaci a autoevaluaci ŠVP, uspořádala přes 300 seminářů a dohromady proškolila již téměř 7 tisíc pedagogických pracovníků. Nejenže jde ve srovnání s obdobnými projekty o velmi vysoké počty akcí i proškolených osob, ale ze zpětné vazby prováděné na vzdělávacích akcích vyplývá i vysoká spokojenost účastníků. Zástupci na poradě byli dále seznámeni s výsledky hodnocení kvality ŠVP a s řešením profilové maturitní zkoušky v projektu Kurikulum S.

ImageV dalším bloku porady seznámili zástupci vybraných RKC přítomné se svou činností. Zástupce RKC Jihočeského kraje Ing. František Kamlach představil zapojení středoškoláků do mezinárodních soutěží s podporou sociálních partnerů, vedoucí RKC Praha Jana Randáková představila ostatním program Koordinátor ŠVP pro S0Š, které pořádá pražské centrum a v rámci kterého připravuje koordinátory ŠVP na střední školách. Zástupkyně RKC Vysočina Blanka Musilová popsala průběh praktických stáží, které organizuje její centrum pro učitele i ředitele ve firmách, např. na kardiocentru v Jihlavské nemocnici nebo v hotelu a restauraci v Jihlavě. Zástupce RKC Zlínského kraje Michal Hampala představil dosavadní činnost centra, z níž měly mezi učiteli v kraji největší úspěch semináře s Českou školní inspekcí.

Součástí programu porady byla velmi zajímavá exkurze ve Středisku vzdělávání Slováckých strojíren, a. s., Uherský Brod, v centru Hi-technologií i v dílnách, učebnách a laboratořích Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod a plavba na výletní lodi Morava.

Image