Porada pilotních škol

Ve dnech 19. a 20. září 2011 proběhla v Kroměříži dvoudenní porada zástupců pilotních škol a řídícího týmu projektu Kurikulum S. Na poradě byli účastníci mj. seznámeni s výsledky monitoringu maturitních zkoušek, s výsledky řízených rozhovorů na pilotních školách i s příspěvky ze dvou pilotních škol o jejich profilové maturitě. Zástupkyně České školní inspekce představily zprávu o přípravě a průběhu maturitní zkoušky v roce 2011.

Součástí doprovodného programu byla také prohlídka města, kterou zorganizovali žáci Střední odborné školy a učiliště Na Lindovce v Kroměříži, a ukázka prací těchto žáků.

ImageImageImage