Podpůrné programy pro výuku elektrotechnických předmětů na SPŠ a VOŠ Varnsdorf

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt

Úkolem projektu bylo vytvořit program, nebo programy, které by názorně ukázaly princip činnosti „Fourierovy transformace“ a „Amplitudové a fázové modulace“.

 

Autor/autoři: Jiří Danihelka, Ing. Ďurči Vladimír

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

 

Obor/obory vzdělání: (programátor správce sítě)

 

Oblasti vzdělávání: odborné teoretické předměty, vyučovací předmět programování

 

Typ projektu:

Individuální – pro jednoho žáka, vhodný zejména pro nadané žáky, dlouhodobý

 

Klíčová slova:

programování, elektrotechnika, didaktická pomůcka, Fourierova transformace, nízkofrekvenční modulace

 

Anotace:

Projekt je zaměřen na tvorbu programů, které by názornou formou, tzv. „animací“, vysvětlovaly podstatu problému Fourierovy transformace a modulace nízkofrekvenční modulace. Výstup animace je závislý na vstupních proměnných. Činnost programu si lze prohlédnout na webových stránkách školy a v přiložených video-ukázkách v souborech avi.

 

Kontext:

Projekt spočívá ve vzájemné úzké spolupráci mezi žákem a vyučujícím. Délka projektu zde byla stanovena na 3 měsíce, ovšem lze ji modifikovat na základě oboustranné dohody mezi vyučujícím a žákem. Ve VOŠ a SPŠ Varnsdorf je projekt realizován a využíván již po 4 roky.

 

Cíle:

Vytvořit názornou didaktickou pomůcku, zjednodušit výuku ostatním žákům. U žáka, který program vytváří, jde rovněž o zvýšení motivace k učení a k řešení problémů, o výraznou podporu jeho zájmu o programování a rozvoj nadání pracovat v dané oblast.

 

Výstup/výsledky:

Výsledkem projektu jsou dva programy v prostředí Borland C++ Builder 6. Jedná se o desítky stran zdrojového kódu programu.

 

Realizace:

Popis činností spojených s projektem a jejich posloupnost:

  • návrh učitele na obsah projektu, vytipování vhodného žáka, vysvětlení záměru – cca 14 dní
  • naplánování postupu, průběžných kroků a stanovení termínů kontroly práce – 7 dní
  • samotná realizace projetu – tj. tvorba programu, konzultace, dokumentace cca 2 měsíce
  • dokončení prací, zpracování prezentace, instalace programu na web školy, zhodnocení výsledků – cca 7 dní.


Organizace projektu:

Vyučující dodává hlavní náplň (zdrojový kód). Žák vytváří grafiku a animaci.

Přitom musí být zajištěno:

  • Stanovení pravidelných konzultací mezi žákem a vyučujícím,
  • Stanovení termínů kontroly,
  • Sledování a korekce postupu prací.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Vývojové prostředí Borland C++ Builder

 

Způsob prezentace projektu:

Projekt je dlouhodobě vystaven a prezentován na webových stránkách VOŠ a SPŠ Varnsdorf.

Viz http://www.sps-pi.cz/dokumenty/sps/projekty/modularni_kurzy/borlandakreditace.pdf

 

Způsob hodnocení žáků a celkové hodnocení projektu:

Hodnocení projektu provádí učitel individuálně, přičemž vede žáka k sebehodnocení. Práce je klasifikována dle klasifikačních stupňů. Výsledná známka má totožnou závažnost jako hodnocení ročníkové práce.


Použitá literatura a jiné zdroje:

Kadlec, V.: Učíme se programovat v Borland C++ Builder a jazyce C++

Jedná se o srozumitelný a přívětivý průvodce programátorů a žáků, kteří se chtějí nebo potřebují naučit vytvářet programy v jazyce C++ v oblíbeném vizuálním prostředím C++ Builderu.

http://www.sps-pi.cz/dokumenty/sps/projekty/modularni_kurzy/borlandakreditace.pdf