Pilotní školy využívají Europass - životopis a jazykový pas přímo ve výuce

ImageV rámci dotazníkového šetření na pilotních školách projektu Kurikulum S byla jedna z otázek věnována také využívání dokumentů Europassu ve výuce. Výsledky jsou pro Národní tým Europass ČR (NCE ČR) povzbudivé: pedagogové z více než 40 % pilotních SOŠ a SOU uvádějí, že do výuky zařazují Europass – životopis a jazykový pas. „Žáci se v nich učí popsat své schopnosti a dovednosti formou sebehodnocení,“ vysvětluje Irena Palánová z NCE ČR. „Osvojují si tak vyjadřování toho, co umí a sebeprezentaci pro uplatnění na trhu práce,“ dodává Palánová.

Více než polovina pilotních škol vydává také dokument Europass-mobilita. Získají jej účastníci zahraničních stáží a výměn delších jak jeden týden. „Popisují se zde jazykové i odborné kompetence,“ říká Irena Palánová. „Žáci ale i učitelé mají v dokumentu popsáno, co bylo náplní stáže a jaké dovednosti a kompetence při tom získali nebo vylepšili,“ shrnuje Palánová.

Dotazníkové šetření se uskutečnilo v květnu a červnu 2011 a zúčastnilo se jej celkem 27 SOŠ a SOU. Tématem šetření byla mezinárodní a projektová činnost škol doplňující vzdělávání a ŠVP. Sledované období bylo ohraničeno roky 2009 až 2011. Projekt Kurikulum S na pilotních školách mimo jiné sleduje výuku školních vzdělávacích programů ve 3. a 4. ročnících až do závěrečných či maturitních zkoušek.

Více informací na www.europass.cz