Ohlasy na konferenci

Na otázky nám po skončení závěrečné konference odpověděli zástupce ředitele VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí Mgr. Miloš Blecha a věcná manažerka projektu z odboru 29 MŠMT PaedDr. Pavlína Štěpánková.


Co se Vám líbilo na dnešní konferenci?

M. Blecha: Na dnešní konferenci se mi líbilo to, že byla lehce všeobjímající, že tu byla jak část, která se dívala na projekt systémově, tak část, kde zazněly příspěvky jednotlivých škol i dalších přispěvatelů z konkrétního reálného prostředí.

P. Štěpánková: Na konferenci se mi líbilo, že byla velmi dobře připravena a prezentované příspěvky měly velmi dobrou úroveň. A co mě velmi překvapilo, že měla spád a smysl a myslím si, že účastníci odjedou spokojeni a odvezou si další nové nápady pro svou pedagogickou práci. I mě konference velmi obohatila. Za její největší přínos považuji to, že ukázala, jak se v rámci projektu dokázala navázat spolupráce s učiteli na úplně nové úrovni a že existují i další formy spolupráce, např. s ČŠI, sociálními partnery i jejich zastřešujícími organizacemi.

 

Pamatujete si alespoň jednu věc ze tří, které zmiňovala ve své prezentaci hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská jako základní charakteristiky projektu?

P. Štěpánková: Ano, pamatuji si všechny tři. Určitě obdivuji, že se podařilo naplnit počet 8 tisíc podpořených pedagogických pracovníků a že i 20 plánovaných publikací spatří světlo světa. A třetí věc vyplývá z názvu projektu - projekt má podpořit zavádění školních vzdělávacích programů do škol a tím zkvalitnit výuku na odborných školách.

 

Jakou připravovanou nebo vydanou odbornou publikaci považujete za užitečnou pro odborné školy?

M. Blecha: Odpověď je jednoduchá – určitě ty, na kterých jsem se podílel. A to jsou dvě publikace. Jedna se týká profilových maturitních zkoušek na jednotlivých odborných školách, druhá je modulová výuka. To byla samozřejmě lehká nadsázka. Pochopitelně se mi líbí i další publikace, které vyšly v ediční řadě Kurikula S.