Odborné praxe

Integrovaná střední škola automobilní Brno

V průběhu II. a III. ročníku jsou celé pracovní skupiny žáků i s učiteli odborného výcviku zařazeny na odloučená pracoviště v prostorách významných firem, ve kterých probíhá výuka zaměřená na odbornost daného vzdělávacího modulu. V závěru třetího ročníku je zařazen modul Běžné opravy, který umožňuje odbornou praxi jednotlivých žáků na pracovištích firem zabývajících se opravami motorových vozidel. Každý žák takto získá základní návyky v reálném pracovním prostředí a v neposlední řadě možnost uplatnění po absolvování studia. Tato praxe je žáky i firmami hodnocena velmi kladně.

Při tvorbě ŠVP byla zvláštní pozornost věnována plánování praxe celých skupin žáků včetně učitele odborného výcviku na odloučených pracovištích ve firmách. Obsah praxe je zaměřen hlavně na oblasti, které ve školních dílnách nelze realizovat. Jedná se hlavně o servis nákladních vozidel a autobusů.

Nadále bychom chtěly organizovat každoroční setkání SP, na kterých chceme informovat o aktivitách školy a diskutovat o personálních potřebách. Plánujeme také uspořádat „burzu práce“ – setkání SP a žáků posledních ročníků. Za velmi významnou považujeme spolupráci se společností Renault ČR. Společnost Renault ČR postupně vybavuje naši školu značkovým dílenským vybavením, diagnostikou, výpočetní technikou, dílenskou dokumentací, studijními materiály a v neposlední řadě provádí školení pedagogických pracovníků.

Spolupráce školy a SP se vyvíjí i v daleko rozsáhlejším kontextu, než je pouze místní či regionální charakter. V rámci podpory, modernizace a aktualizace výuky a vybavení spolupracujeme s mnoha společnostmi a profesními svazy, které mají nejen národní, ale i mezinárodní měřítko. Jedná se převážně o firmy poskytující aktuální technické informace, uplatnitelné jak v teoretické, tak i v praktické výuce. Tyto společnosti jsou převážně výrobci nebo zástupci jednotlivých značek vozidel pro trh v České republice. Dále se jedná o společnosti poskytující dodávky náhradních dílů a veškeré technologie diagnostiky, údržby a oprav vozidel.

V oblasti dalšího vzdělávání odborných pedagogických pracovníků spolupracujeme s firmami ŠKODA AUTO a BOSCH v rámci Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem projektu je zejména zvýšení kvalifikace pedagogů odborných a středních škol s technickým zaměřením, tedy rozšíření jejich technických znalostí s ohledem na vývoj automobilového průmyslu a diagnostické techniky.