Zkušenosti pilotních škol budou sloužit ostatním

1.4.2009 Česká škola Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání .   Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

ImageProjekt navazuje na ověřování školních vzdělávacích programů, které se uskutečnilo v rámci předcházejícího projektu Pilot S (2005-2008). Třicet pilotních škol si vytvořilo vlastní vzdělávací programy na základě rámcových vzdělávacích programů a dva roky probíhalo jejich praktické ověřování při výuce. Projekt Kurikulum S dává možnost sledovat výuku podle školních vzdělávacích programů až do závěrečných či maturitních zkoušek. Poté bude možné vyhodnotit úspěšnost nového pojetí a v případě potřeby provést inovaci vzdělávacích programů.

Poznatky pilotních škol budou využity také pro metodické konzultace a vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami. Díky projektu Kurikulum S dostanou odborné školy možnost prezentovat svoji pedagogickou práci prostřednictvím příkladů dobré praxe a naopak získávat tímto způsobem podněty z jiných škol. Takováto příležitost v odborném školství dosud neexistuje. Inspirativní příklady dobré praxe budou pro veřejnost zpřístupňovány na portále rvp.cz

 

Pilotní školy získávají také řadu zkušeností ze své spolupráce se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery, jako jsou rodiče žáků či zřizovatelé. V projektu Kurikulum S budou tyto zkušenosti vyhodnoceny a vzniknou na jedné straně příklady dobré praxe, jimiž se mohou ostatní školy inspirovat, a na straně druhé budou identifikovány překážky v užší spolupráci škol, které je třeba odstranit. Této problematice bude věnována celostátní konference v roce 2011.

 

Metodická podpora a konzultace pro školy

Pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání budou poskytovat ve spolupráci s regionálními konzultačními centry metodické konzultace školám při zpracování školních vzdělávacích programů a pořádat tematické workshopy pro učitele. Na pomoc školám vznikne také aktualizovaná podoba metodiky tvorby školních vzdělávacích programů a řada dalších metodických materiálů.

Od školního roku 2009/2010 budou fungovat regionální konzultační centra při vybraných vzdělávacích institucích, které už v současnosti existují. Budou poskytovat konzultace podle konkrétních požadavků škol, které vyplynou z přípravy a zavádění školních vzdělávacích programů.