Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách pro osm oborů vzdělání

Publikace pro obory aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika, obchodník obsahují návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcové a školní vzdělávací programy. Ukazují, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky tak, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly odborné i klíčové kompetence absolventa.

Hotelnictví

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Hotelnictvi.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Hotelnictvi.pdf (1,58 MB)


Technické lyceum

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Technicke_lyceum.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Technicke_lyceum.pdf (3,01 MB)

Aplikovaná chemie

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelavni_Aplikovana_chemie.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelavni_Aplikovana_chemie.pdf (1,20 MB)

 

Strojírenství

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Strojirenstvi.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Strojirenstvi.pdf (5,43 MB)

 

Obchodník

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodnik.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodnik.pdf (927,20 KB)

 

Obchodní akademie

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodni_akademie.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Obchodni_akademie.pdf (1,21 MB)

 

Elektrotechnika

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Elektrotechnika.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Elektrotechnika.pdf (1,92 MB)

 

Agropodnikání

Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Agropodnikani.pdf Profilova_maturitni_zkouska_v_odbornych_skolach_obor_vzdelani_Agropodnikani.pdf (1,02 MB)


Profilová maturitní zkouška v odborných školách

ImagePublikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly kompetence absolventa (odborné i klíčové). Publikace přináší informaci o řešení a výsledcích úkolu, kterým se zabýval tým odborníků a učitelů z pilotních a dalších škol v rámci projektu Kurikulum S a který se týkal pojetí profilové části maturitní zkoušky ve středních odborných školách ve vztahu k rámcovým a školním vzdělávacím programům.