Kulatý stůl Specifika vzdělávání učitelů odborných škol

Kulatý stůl se konal v úterý 28. února 2012 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Zúčastnili se ho zástupci vysokých i středních škol, Hospodářské komory, Ministerstva zemědělství i Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: Ovlivňují specifika odborného vzdělání přípravu učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů? V čem ovlivňují školní vzdělávací programy přípravu učitelů? Které pedagogické kompetence by měl získat budoucí učitel odborné školy? Co by se mělo v přípravě učitelů středních odborných škol změnit?

V první části kulatého stolu seznámila PhDr. Jana Kašparová z Národního ústavu pro vzdělávání účastníky s dnešní podobou středních odborných škol - s přehledem počtu škol a žáků v posledních letech, s druhy a formami poskytovaného vzdělání na odborných školách, se soustavou oborů OV i s dvoustupňovou tvorbou vzdělávacích programů a rolí učitele v kurikulární reformě.

V následující diskuzní části si účastníci akce vyměnili své názory, především na přípravu pedagogů odborných škol v počátečním i dalším vzdělávání. Na učitele středních odborných škol jsou v současné době kladeny velké nároky, neboť školy se mění v centra celoživotního učení, a učitelé tak vyučují nejen žáky, ale i dospělé a seniory. Školy by se proto měly této situaci přizpůsobit. V diskuzi zaznělo, že se toto ve velké míře už děje.

Další kulatý stůl proběhl 14. března, tentokrát na téma Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů. K tomuto tématu vyšla publikace Sociální partnerství očima zaměstnavatelů, která obsahuje 12 příkladů dobré praxe spolupráce firem s odbornými školami. Více informací o tomto kulatém stolu najdete zde.

Prezentace:

Prezentace Jana Kašparové Současná odborná škola zde (222,37 KB)

Prezentace Petra Macha Pedagogický pracovník odborných škol zde (107,48 KB)

 

Pedagogové středních škol se musí naučit vzdělávat dospělé

- podrobný článek o průběhu kulatého stolu a jeho výstupech