Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů

Kulatý stůl proběhl v rámci projektu Kurikulum S ve středu 14. března 2012 v sídle Hospodářské komory . Zúčastnilo se ho 25 lidí - zástupců ministerstev (MŠMT, MPO, MZe), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, zaměstnavatelů i škol.

ImageCílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: • Jaké oblasti pro spolupráci zaměstnavatelů a odborných škol lze považovat za klíčové? • Které faktory ovlivňují kvalitu spolupráce škol a podniků? • Co mohou podniky nabídnout školám pro zlepšení odborné přípravy absolventů? • Které kompetence absolventů považují zaměstnavatelé za rozhodující z hlediska uplatnění na trhu práce? • Jaké efektivní nástroje je vhodné použít pro zvýšení informovanosti žáků o potřebách trhu práce?

V prvním bloku programu představili zástupci projektu aktivity na podporu sociálního partnerství škol a firem, především novou publikaci Sociální partnerství očima zaměstnavatelů, která obsahuje dvanáct příkladů dobré praxe vycházející ze spolupráce firem a škol z úhlu pohledu zaměstnavatelů. Zástupci firem v ní popisují, v čem partnerství s učiteli, žáky i rodiči spočívá, v čem je pro ně prospěšné a v čem vidí naopak jeho úskalí. V dalším bloku příspěvků představili přímo zástupci firem LINET s.r.o a CZ LOKO, a.s. formy spolupráce se školami, které jsou velice propracované a zaměřují se nejen na skupiny žáků a rodičů středních odborných škol, ale cílí na mnohem mladší děti, dokonce ve věku docházky do mateřské školky.

V rámci kulatého stolu se hodně diskutovalo, zejména o kvalitě absolventů a o faktorech, které jí ovlivňují, o možnostech nastavení rovnováhy mezi tím, co požadují po absolventech škol firmy, a tím, co po skončení školy absolventi skutečně umí, o motivaci žáků a jejich rodičů výběru studia na odborných školách, o kvalitě pedagogických pracovníků na těchto školách a o mnoho dalších tématech. Účastníci se shodli na tom, že je potřeba diskuzí mezi zástupci škol, zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů i státní správy na toto téma, a to nejlépe  právě formou kulatých stolů.

 

Více informací najdete v článku Co všechno dělají firmy v rámci spolupráce se školami?

 

.

 

Prezentace:

představení projektu Kurikulum S a klíčové aktivity - prezentace doc. Petroviče představení projektu Kurikulum S a klíčové aktivity - prezentace doc. Petroviče (151,26 KB)

Dagmar Divišová, Hospodářksá komora ČR - prezentace Dagmar Divišová, Hospodářksá komora ČR - prezentace (780,00 KB)

Spolupráce firmy CZ LOKO s odbornými školami - prezentace Tomáše Brancuzského Spolupráce firmy CZ LOKO s odbornými školami - prezentace Tomáše Brancuzského (6,51 MB)

Spolupráce firmy LINET s odbornými školami - prezentace Jindřišky Tomsové Spolupráce firmy LINET s odbornými školami - prezentace Jindřišky Tomsové (10,02 MB)