Krajské centrum v Jihočeském kraji propojuje školy, sociální partnery a řešitele projektu

ImageRegionální konzultační centrum v Jihočeském kraji vzniklo při jedné ze škol s dlouholetou zkušeností s tvorbou a inovacemi školních vzdělávacích programů v mnoha oborech středního vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou. Jedná se o Vyšší odbornou školu, Střední školu, Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí (COP), která má již sedmdesátiletou tradici ve vzdělávání a patnáctiletou tradici v tvorbě kurikulárních programů.

Hlavní náplní činnosti konzultačního centra je kromě bezplatného poskytování pomoci středním odborným školám při tvorbě a inovaci jejich školních vzdělávacích programů zejména vytvoření vhodného prostředí pro navázání úzké spolupráce se sociálními partnery jednotlivých škol. Ti totiž nejvíce ovlivňují podobu ŠVP na školách, a školy tak mají možnost pružně reagovat na potřeby trhu práce a přizpůsobovat jim výuku a profil absolventa.

Zřízení konzultačního centra při této škole má pro realizaci projektu Kurikulum S mnoho výhod. COP bylo již od roku 1992 zapojeno do evropských projektů, ve kterých bylo vytvořeno v podstatě nové kurikulum školy. Dále byla škola zapojena jako pilotní do projektu Pilot S, ve kterém byly vytvořeny školní vzdělávací programy pro 2 učební a 3 maturitní obory a ty byly pak implementovány do výuky v modulech. Škola má proto bohaté zkušenosti, o které se může podělit s ostatními školami.

 

Každý zájemce se může obrátit na centrum o radu

ImageCentrum odborné přípravy již řadu let spolupracuje se školami v Jihočeském kraji v rámci Centra uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, a proto dobře zná problémy jednotlivých škol s tvorbou ŠVP a může pružně reagovat na jejich požadavky. Obecně lze říci, že každý zájemce ze střední odborné školy se může bezplatně zúčastnit nabízených seminářů a workshopů nebo požádat o konzultaci problému spojeného s tvorbou nebo spíše inovací ŠVP.

Největší problém na školách je představa některých zástupců škol, že pokud školní vzdělávací program vytvořili, tak mají na několik let „vystaráno“ a nemusí nic měnit. Bohužel reálná situace je výrazně odlišná. COP např. již inovovalo některé svoje ŠVP celkem pětkrát, a to hlavně proto, že nastávají změny v rámcových vzdělávacích programech, vyvíjí se trh práce, existuje trvalý technický a technologický rozvoj, mění se metodické podmínky pro tvorbu ŠVP, vznikají nové požadavky ze strany zřizovatele škol i zaměstnavatelů. Všechny školy budou muset na tyto změny reagovat a konzultační centrum jim v tom může výrazně pomoci.


Rozhovor s vedoucím konzultačního centra Františkem Kamlachem

Image

ImageKolik zástupců škol se zúčastnilo Vámi pořádaných akcí?

Do dnešního dne se jich zúčastnilo již 77, především učitelů středních škol. Akcí se zúčastnili také významní zaměstnavatelé a další sociální partneři. Vzhledem k probíhajícím maturitám plánujeme další akce až na konec června a na červenec. Plánované akce zveřejňujeme na našich webových stránkách.

ImageJaké akce pro školy organizujete?

Naše konzultační centrum se zaměřuje spíše na individuální konzultace, ale pořádá i větší akce typu semináře a workshopy. Obecně lze řešené problémy s inovací ŠVP definovat jako otázky, jak zapracovat technické a technologické inovace přímo do výuky a pružně tak reagovat na potřeby trhu práce a produkovat absolventy školy, jejichž výstupní kompetence budou odpovídat těmto požadavkům.

ImageO jaké semináře nebo akce je mezi školami největší zájem?

Největší zájem je určitě o zajištění automatické inovace školního vzdělávacího programu prostřednictvím softwarové podpory tvorby ŠVP. Školy už si uvědomily, že zpracování jeho elektronické podoby má své výhody – software automaticky akceptuje změny rámcových vzdělávacích programů, usnadňuje zásahy do ŠVP a v posledních aktualizacích dovede vytvářet učební dokumenty, rozpracovávat ŠVP až do učebních plánů a příprav na výuku atd.

ImageZvýšil se mezi školami zájem o Vaše služby za dobu trvání centra?

Zájem o poskytované služby se naopak ustálil. Školy konzultují především modulovou výuku, mají zájem o implementaci praktického vyučování do ŠVP, chtějí znát požadavky České školní inspekce na ŠVP. Neposlední oblastí zájmu je již zmiňovaná implementace technických a technologických inovací, tedy de facto odborné vzdělávání učitelů tak, aby mohli držet krok s  vývojem u potenciálních zaměstnavatelů absolventů škol.

 

Vizitka

ImageNázev kraje: Jihočeský

Počet oslovených SOŠ v kraji: 67

Název a kontakt: Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji, Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

Kontaktní osoby: Ing. František Kamlach, kamlach@copsu_cz, tel. 381 407 103

Ing. Hana Petrů, petru@copsu_cz, tel. 381 407 401

Web: www.copsu.cz