Konzultační centrum Zlínského kraje už pořádá semináře pro učitele

Regionální konzultační centrum (RKC) Zlínského kraje bylo v říjnu 2010 zřízeno v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a centru uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě. Stejně jako ostatní centra pomáhá středním odborným školám s jejich reformou, poskytuje pedagogům konzultace, metodické rady a pořádá pro ně vzdělávací akce.

Činnost zlínského centra se oproti ostatním krajům ČR zpozdila o rok, a to z důvodu opakovaných výběrových řízení. Zástupci centra v tom vidí i výhodu, protože můžou čerpat ze zkušeností ostatních center. Osobní zkušenost se spoluprací s jiným konzultačním centrem má zástupce centra Ing. Vladimír Urbánek, který se jako lektor podílel na semináři „Využití softwaru při tvorbě školních vzdělávacích programů“, jehož pořadatelem bylo konzultační centrum Jihočeského kraje v Sezimově Ústí. Zástupci centra také průběžně navštěvují některá okolní konzultační centra, aby tu získali informace a poučili se ze zkušeností kolegů.

Rozhovor s vedoucím centra Mgr. Michalem Hampalou

Jak a kdy  jste oslovili odborné školy a informovali je o zřízení Vašeho centra a o nabízené pomoci pedagogům?

Školy jsme oslovili v listopadu, nejprve prostřednictvím e-mailu. Připravili jsme také informační leták o zřízení centra, jeho účelu, náplni, kontaktech a komunikaci. Od konce listopadu máme také své webové stránky, kde jsou kontakty, nabídky akcí, seminářů a workshopů. U vzdělávacích akcí jsou připojeny podrobné informace o jednotlivých akcích - termíny jejich konání, obsah, možnosti a termíny přihlášení i místa realizace akcí.

Víte už, co školy považují při své reformě za problém, v jaké její fázi se nacházejí a s čím by potřebovaly pomoc?

V průběhu listopadu jsme provedli na středních odborných školách ve zlínském regionu první průzkum potřeb a požadavků škol k realizaci kurikulární reformy. Zjišťovali jsme problémy při tvorbě ŠVP, jejich realizaci, zavádění do školské praxe, evaluaci a následné inovaci.  Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na ředitele škol, koordinátory ŠVP a pedagogické pracovníky, kteří se aktivně podíleli na vlastní tvorbě ŠVP. Výsledky šetření nám jsou  podkladem pro vytvoření analýzy potřeb a požadavků škol ve čtyřech regionech kraje a sestavení plánu činnosti centra.

Co vyplývá z průzkumu potřeb škol? V čem od Vás pedagogové uvítají pomoc?

Rozsah jejich požadavků je poměrně pestrý a široký. Uvítali by výměnu zkušeností a dobré praxe v rámci výuky odborných předmětů strojírenství, elektrotechnických a gastronomických oborů. Také se zajímají o průřezová témata, problematiku jazykového vzdělávání a postižení mezipředmětových vazeb v rámci jednotlivých ŠVP.

Obracejí se na Vás zástupci škol s žádostí o konzultaci?

Konzultací pomalu přibývá, jedná se buď o dílčí dotazy a nebo o celkové posouzení zpracovávaných ŠVP. Naše činnost se pomalu rozjíždí a teprve se dostáváme do povědomí jednotlivých škol, takže předpokládám, že nápor přijde s druhým pololetím letošního školního roku.

Jaké vzdělávací akce pro učitele jste připravili a jaké připravujete?

Na prosinec jsme připravili semináře na téma „Hodnocení souladu ŠVP a RVP v odborném vzdělávání z pohledu České školní inspekce“, které proběhly postupně ve všech čtyřech okresních „minicentrech“ v jednotlivých okresech – v Uherském Hradišti, Kroměříži, Zlíně a Vsetíně. Semináře vedli inspektoři krajské ČŠI Zlín, kteří účastníky seznámili s činností ČŠI v tomto školním roce, s hodnocením škol a jeho kritérii i hodnocením souladu ŠVP s rámcovými vzdělávacími programy. Semináře se setkaly s velkým a pozitivním ohlasem, proto chystáme na podzim příštího roku jejich opakování, tématem bude hodnocení věcné části ŠVP.

Projevily o seminář školy zájem? Kolik lidí se jich zúčastnilo?

Těžko zatím více hodnotit, vše souvisí s atraktivitou nabízených témat. O prvních pět seminářů byl zájem slušný, vždy 12 – 16 účastníků. Uvidíme, jak to bude dál. Pracujeme na publicitě a propagaci centra, takže si myslím, že zájem bude.

Kde vzdělávací akce pro učitele pořádáte?

Spolupracujeme se čtyřmi školami, které se podílejí na činnosti centra v našem kraji. Jsou to zmíněná čtyři minicentra, kde pořádáme vzdělávací akce pro učitele. Naší snahou je se co nejvíce přiblížit učitelům, aby nemuseli za semináři zdlouhavě cestovat, obzvláště nyní v zimě. Na druhou stranu je jasné, že ne všechny semináře by se čtyřikrát naplnily, pokud by se konaly ve všech okresních městech. Chystáme se také zapojit školy, které mají díky svému vybavení co nabídnout, popř. opravdu zajímavě učí a jsou ochotny se podělit o své zkušenosti s dalšími školami.

Kontakty
Regionální konzultační centrum Zlínského kraje
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod

Kontaktní osoby:
Vedoucí RKC - Mgr. Michal Hampala (mhampala@sps-ub_cz)
Organizační pracovník RKC - Ing. Vladimír Urbánek (vladimir.urbanek@spspzlin_cz)

Web: www.kcdpv.cz/rkcs