Konzultační centrum Praha nabízí své služby odborným školám v Praze a konzervatořím v celé ČR

Image

Regionální konzultační centrum Praha vzniklo v říjnu 2009 při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje (VISK), který poskytuje veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání. VISK se zaměřuje především na oblast profesního vzdělávání - další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků dalších profesí.

Metodici VISK připravují, nabízejí a realizují v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací programy zaměřené zejména na zajištění kvality a efektivity vzdělávání. Té chtějí docílit prostřednictvím rozšiřování klíčových kompetencí a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů vzhledem k zásadní změně role učitelů ve vzdělávání a naplňování cílů kurikulární reformy.

Vzdělávací institut má vytvořen informační a komunikační systém, který zajišťuje dobrou spolupráci se všemi školami a školskými zařízeními ve své působnosti. Spolupracovat s odbornými školami i s Národním ústavem odborného vzdělávání začal Vzdělávací institut již v rámci projektu Pilot S v letech 2005-2008.


Činnost konzultačního centra Praha je v rámci projektu Kurikulum S zajištěna takto:

Image

  • je vytvořen tým kvalitních odborných lektorů a konzultantů zaměřených na poskytování odborných rad a pomoci při zpracování, realizaci a inovaci školních vzdělávacích programů SOŠ a konzervatoří,
  • pomoc školám je zajišťována formou základní a aktuální nabídky vzdělávacích seminářů nebo workshopů a prostřednictvím osobních konzultací s vedoucími pracovníky škol, koordinátory a učiteli, kteří se podílejí na tvorbě a inovacích ŠVP
  • aktuální vzdělávací nabídka konzultačního centra je tvořena na základě monitorování vzdělávacích potřeb a reálné poptávky jednotlivých SOŠ a konzervatoří (tzv. „akce na zakázku“)
  • aktivity pro konzervatoře nabízíme v rámci celorepublikové působnosti.Rozhovor s Janou Randákovou, vedoucí konzultačního centra Praha

ImageImageKolik škol (příp. zástupců škol) se na Vaše RKC obrátilo s dotazem nebo o radu, nebo se účastnilo Vámi pořádaných akcí?

V počátku činnosti RKC Praha jsme oslovili vedení všech odborných pražských škol a koordinátory ŠVP s nabídkou úvodního setkání a odborné pomoci RKC Praha. Očekávali jsme mimořádný zájem. Bohužel, na toto úvodní setkání zareagoval jen velmi nízký počet zájemců.  Poučili jsme se, že pražské školy je nutné aktivovat jinými formami - informovanost pražských středních odborných škol o využívání pomoci RKC Praha tak zajišťujeme mimo jiné i prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy hlavního města Prahy a cílenou publicitou. Za dobu trvání RKC Praha jsme úspěšně uspořádali již 15 seminářů nebo workshopů a více než 50 osobních konzultací.

ImageO jaké semináře nebo akce je mezi školami největší zájem?

V naší základní nabídce je mimořádný zájem o workshopy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, aktivizující formy výuky pro učitele SOŠ a aplikaci průřezových témat na SOŠ.

Velkému úspěchu se těšil seminář „Přírodovědné vzdělání na SOŠ - Vyučujeme chemii podle ŠVP“ hlavně díky vysoké odbornosti lektorů a možnosti praktického využití.

ImagePořádáte semináře také pro lektory a konzultanty?

Ano, pro náš tým odborných lektorů a konzultantů jsme uspořádali seminář „Náhled do metodiky hodnocení souladu ŠVP s RVP Českou školní inspekcí“. Mají-li naši odborníci poskytovat služby na požadované úrovni, tedy tak, aby školám skutečně pomohli odstranit řadu nedostatků v jejich ŠVP, nezbytně potřebují získat zpětnou vazbu přímo od zástupců ČŠI.

ImageZvýšil se mezi školami zájem o Vaše služby za dobu trvání Vašeho centra?

Na počátku existence RKC Praha jsme shledali velký zájem hlavně o osobní konzultace. V současnosti a hlavně díky nové strategii v oslovování pražských škol zaznamenáváme zvýšený zájem o semináře a workshopy, o kterých jsem se již zmínila. A protože jsme získali možnost zaměřit se na konzervatoře i v jiných regionech, radujeme se v současnosti z výrazného zájmu o semináře a workshopy na téma „Tvoříme kurikulum pro konzervatoře“.

ImageSpolupracujete s ostatními RKC? „Půjčujete“ si např. lektory?

Vzhledem ke geografickému uspořádání regionu Prahy a regionu Středočeského kraje je přímo nemožné s RKC Středočeského kraje nespolupracovat. Aktivity pro lektory pořádáme společně, protože z našeho celkového počtu deseti členů lektorského a konzultačního týmu máme s RKC Středočeského kraje tři lektory společné. Recipročně si půjčujeme i workshopy a semináře (např. na téma průřezových témat), o které je v obou regionech mimořádný zájem. Jsme rádi, že nás ke spolupráci vede mimo jiné i osobní přátelství obou regionálních center.

 

Vizitka
ImageNázev kraje: Praha
Název RKC a instituce: Regionální konzultační centrum Praha při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje (VISK), Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov (v budově ZŠ)
Zástupci, kontakty, web:

Mgr. Jana Randáková, rkcp@visk_cz (randakova@visk_cz)

Ing. Agáta Kočí, rkcp@visk_cz

www.visk.cz