Konzultační centra začala pomáhat školám při reformě

V říjnu 2009 zahájilo svou činnost jedenáct regionálních konzultačních center, která byla právě založena při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů i při jejich praktickém zavádění do výuky. O zřizování a činnost center se stará Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.          

Tisková zpráva, 20. října 2009

ImageCelý projekt, na který přispívá Evropský sociální fond, je zaměřen na podporu středních odborných škol při tvorbě a zavádění školních vzdělávacích programů. Činnost projektu zahrnuje poradenství pro pedagogy, výměnu zkušeností mezi školami a podporu spolupráce škol a sociálních partnerů.

 


Pomoc při řešení konkrétních problémů

 

Na konzultační centra se mohou obracet ředitelé škol, koordinátoři školních vzdělávacích programů, jednotliví učitelé i celé kolektivy. Dostane se jim pomoci formou individuálních konzultací buď v centru, nebo přímo ve škole. Kromě konzultací budou centra pořádat porady lektorů a konzultantů a workshopy pro učitele k tématům kurikulární reformy.

Každé centrum si vytvoří vlastní webové stránky, na nichž bude prezentovat svou činnost. Do konce roku 2009 uspořádají centra průzkum potřeb odborných škol v jednotlivých krajích. Tím způsobem zjistí, jaké problémy školy řeší a v jakých oblastech by potřebovaly nejvíc pomoci.

 

Nově ustavená konzultační centra vznikla na základě výběrového řízení. Do konce tohoto roku proběhne ještě 2. kolo, na jehož základě budou zřízena další centra ve Zlínském, Ústeckém a Libereckém kraji. Do doby, než vzniknou, mohou školy z těchto krajů požádat o pomoc jiné regionální konzultační centrum.

 

Kontakty na jednotlivá konzultační centra včetně kontaktních osob jsou na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz. Zároveň tu jsou k dispozici všechny podstatné informace o projektu a také časté dotazy ze škol na tvorbu školních vzdělávacích programů a odpovědi na ně.

 

* Kurikulum S je tříletý národní projekt, který realizuje MŠMT ve spolupráci s NÚOV jako partnerem a který navazuje na projekt Pilot S (2005-2008). Projekt Kurikulum S je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.