Konzultační centra pomohou školám se vzdělávacími programy

21.10.2009    novinky.cz     Jedenáct regionálních konzultačních center, která vznikla v rámci projektu Kurikulum S při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích, zahájilo svou činnost tento měsíc. Ještě než skončí rok 2009, začnou fungovat také konzultační centra ve zbývajících třech krajích.

Konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů (ŠVP). V krajích, kde dosud centra otevřena nebyla, mohou školy žádat o pomoc jiné regionální konzultační centrum. Centra všem školám nabízejí konzultace k tvorbě a realizaci ŠVP, dále praktické workshopy pro učitele k tématům souvisejícím se ŠVP a v neposlední řadě metodické materiály k tvorbě a realizaci ŠVP.

 

Konzultační centra vznikla v Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, na Vysočině, v Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji. Jejich přehled s adresami umístění naleznete na stránkách http://www.nuov.cz/kurikulum/prehled-konzultacnich-center. V následujících měsících vzniknou centra v kraji Zlínském, Ústeckém a Libereckém. Centra koordinuje a metodicky řídí Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Ministerstvo využije evropských peněz

 

Kurikulum S je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt podává pomocnou ruku učitelům při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce podle nich.

 

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) přispívá svou veškerou činností k rozvoji odborného vzdělávání v České republice. Je organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně s ním zpracovává koncepce pro další rozvoj odborného vzdělávání. Jeho hlavním posláním je všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání. Ústav je koordinační, pedagogicko-poradenskou, expertizní, výzkumnou, vzdělávací, informační a knihovnickou institucí pro řešení otázek středního a vyššího odborného vzdělávání.