Konzultační centra pomáhají školám vydávat Europass

Konzultační centra v deseti krajích vydávají od začátku dubna středním školám  jednotné evropské desky a předtištěné hlavičkové papíry Europassu. Školám tak usnadní práci při vydávání dodatků k osvědčení.

ImageDodatek k osvědčení je jedním z dokumentů Europassu, který se přidává jako příloha k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce. Dodatky k osvědčení, které vydává Národní ústav odborného vzdělávání v češtině a jednom cizím jazyce, vysvětlují, co absolvent studijního oboru umí, a usnadňují tak pochopení významu osvědčení v cizí zemi.

Dodatky k osvědčení si zástupci škol objednávají v Národním centru Europass ČR (NCE ČR) do konce února příslušného školního roku. Poté si převezmou materiály pro tisk těchto dokumentů v konzultačních centrech v krajích (zatím kromě Zlínského, Jihomoravského, Ústeckého a Libereckého), vytisknou je z databáze NCE ČR na hlavičkové papíry a uložené do desek je předají svým absolventům. V regionech, kde dosud nejsou konzultační centra zřízena, školy objednané dokumenty i s deskami Europassu obdrží poštou stejně jako v předešlých letech.

„Od příštího školního roku si budou již školy ve všech krajích přebírat podklady pro tisk v krajských konzultačních centrech a vytisknou si dokumenty samy“, plánuje pracovnice NCE ČR Miroslava Salavcová. Školy si tak budou moci dokumenty připravit v termínech, které jim vyhovují. Tímto způsobem distribuce a tisku se také zamezí znehodnocení dokumentů a desek Europassu při přepravě. Více informací na www.europass.cz.