Konzultace a semináře pro učitele v regionech

Regionální konzultační centra ukončila svou činnost k 31. lednu 2012. Instituce, u kterých byla RKC v roce 2009 a 2010 zřízena, však i nadále nabízejí a poskytují pedagogickým pracovníkům konzultační a poradenskou pomoc v kurikulární reformě.  Služby však už jsou zpoplatněny.

Zlínský kraj

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod
www.kcdpv.cz/rkcs

Liberecký kraj

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Masarykova 18, 460 01 Liberec
www.cvlk.cz

Ústecký kraj

Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
www.centrum-uznavani.cz

Praha

Vzdělávací institut Středočeského kraje
V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
www.visk.cz

Středočeský kraj

Středočeský vzdělávací institut akademie J.A.Komenského
Palackého třída 222, 288 02 Nymburk
www.sviajak.cz

Jihočeský kraj

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
www.copsu.cz

Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Sady 5. května 42, 301 14 Plzeň
www.kcvjs.cz

Pardubický kraj

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
www.ccvpardubice.cz

Královéhradecký kraj

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
www.cvkhk.cz

Kraj Vysočina

Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Žižkova 20, Jihlava
www.vys-edu.cz

Jihomoravský kraj

Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno
Hybešova 15, 638 00 Brno
www.sssbrno.cz

Olomoucký kraj

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
www.cuok.cz

Moravskoslezský kraj

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, Ostrava
projekty.osu.cz/kurikulum