Kdo si hraje, nezlobí: Uspořádání akce pro děti spojené se soutěžemi a pečením velké rolády

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Člověk a svět práce, člověk a životní prostředí

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218

 

Aplikovaná průřezová témata

Člověk a svět práce

 

Anotace

Základní myšlenkou projektu je uspořádat dopoledne zábavných her pro děti z místní MŠ a nejnižší ročníky ZŠ. Vyvrcholením dopoledne je ukázka a ochutnávka desetimetrové rolády, kterou připraví žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník pro pohostinství. Cílem je vytvoření rolády dlouhé 10m, která se slavnostně rozkrájí a zkonzumuje na závěr dětského dne.

 

Vyučovací předmět

Potraviny a výživa, technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik

 

Obor vzdělání a ročník

Kuchař – číšník pro pohostinství, 2. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problému

-          komunikativní kompetence

-          občanské kompetence a kulturní povědomí

-          matematické kompetence

 

Realizace

Žáci si spočítají potřebné suroviny na roládu, kterou společnými silami upečou. Současně zorganizují dětské soutěže a připraví drobné ceny do jednotlivých soutěží. Vytvoří pozvánky, osloví MŠ a ZŠ. Pozvou též zástupce celostátních médií. Během dětského dne organizují zábavu a soutěže dětí. V průběhu přípravy akce spolupracují s učiteli a využívají nabytých znalostí a dovedností potřebných ke zvládnutí tohoto úkolu.

 

Použité metody: problémová, projektová výuka.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Suroviny na roládu, ceny a drobné předměty do soutěží.

 

Reflexe PDP

Výborný projekt, ve kterém žáci sami s nadšením připravovali jednotlivé soutěžní úkoly. Maskotem celého dne byl klaun. Žáci při péči o malé děti uznali, že profese pedagoga není snadná. Dobře se vypořádali s přípravou „maxirolády“ (cca 500 porcí) za pomoci učitelů odborného výcviku. Akce měla vynikající ohlas. Učitelky z MŠ a ZŠ chválily připravenost akce v místním tisku. Realizace těchto akcí pomáhá žákům při vstupu na trh práce.

 

Hodnocení

Učitelé hodnotili samostatný a tvůrčí přístup zapojených žáků.

 

Použitá literatura a zdroje

Receptury teplých pokrmů

Cukrářské receptury