Katalog cukrářských výrobků, skupinová práce žáků

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Ing. Jana Nováčková

Národní ústav odborného vzdělávání


Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Výroba katalogu cukrářských výrobků je skupinovou prací žáků. Při výuce se žáci naučí využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve svém oboru a pracovat s informacemi.

Cílem je naučit žáky využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve svém oboru, vyhledávat a hodnotit odborné informace na internetu, rozvíjet schopnost komunikace se zákazníkem a připravovat je k podnikání v oboru.

 

Vyučovací předmět:Odborný výcvik

Mezipředmětová vazba: technologie a IKT

Obor vzdělání a ročník: 29-54-H/01 Cukrář, 2. ročník.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi,
  • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,
  • kompetence k učení.


Realizace

Aktivita je zařazena do předmětu Odborný výcvik, který vychází z odborného obsahového okruhu Výroba a odbyt RVP 29-54-H/01 Cukrář. V odborném výcviku žáci zhotovují cukrářské výrobky. Hledají pro své výrobky inspiraci také na internetu – informace o cukrářských soutěžích, obrázky vítězných výrobků, ukázky práce jiných školních dílen. Při zhotovování cukrářských výrobků žáci fotografují výsledky své práce a snímky archivují v elektronické podobě. Po dohodě s vyučujícím z nich vybírají vhodné fotografie výrobků, které by byli schopni ve školní dílně vyrábět a nabízet k prodeji, a sestavují z nich Katalog cukrářských výrobků. Obrázky výrobků určených k nabídce školní cukrářské dílny doplňují o text s údaji o zboží (název, hmotnost, cena, případně informace o složení výrobku). Připravené karty výrobků si pak žáci barevně vytisknou, vloží do průhledného obalu a zakládají do Katalogu. Katalog slouží k výběru zboží na objednávku zákazníkům školní cukrářské dílny. Žáci dále vedou knihu zakázek a spolu s vyučujícím řeší výrobu cukrářských výrobků. Souhrn všech aktivit, které žáci provádějí, je dobře připravuje na podnikání v jejich oboru.

 

Použité metody: skupinová práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky: digitální fotoaparát, počítač, tiskárna, přístup k internetu

 

Reflexe PDP

Žáci si uvědomí výhody využívání IKT, učí se komunikaci se zákazníky a posilují své odborné znalosti. Slabinou aktivity může být finanční náročnost na barevný tisk karet výrobků, ale zisk z prodeje by měl tuto počáteční investici vrátit.

 

Hodnocení

Vyučující zaznamenává míru aktivity žáků a přihlédne k ní při závěrečném hodnocení na konci školního roku.

Kritéria hodnocení: dodržení časového harmonogramu, kvalita výrobků a fotografií, iniciativa - nápaditost dekoru výrobku, prezentace práce – obhajoba designu. Výrobek hodnotí učitel, ale i žák, který svůj výrobek obhajuje.

 

Použitá literatura a zdroje:

Příklad katalogu: http://www.peko-pekarna.cz/produkty/cukrarske-vyrobky.htm