Druhé číslo zpravodaje Informace projektu Kurikulum S

Vyšlo 12. března 2010.

ke stažení ke stažení (1,55 MB)


ImageObsah 2. čísla: Ve druhém čísle zpravodaje projektu začínáme s uveřejňováním vizitek regionálních konzultačních center. Jako první jsme připravili vizitky konzultačních center Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, které představí jejich činnost a nabídku školám, přinese aktuální informace o pořádaných seminářích a workshopech pro odborné školy, kontakty na centra a rozhovor s jejich vedoucími.

V aktuálním vydání zpravodaje přinášíme také ukázky otázek, s kterými se střední odborné školy obracejí na zástupce projektu při nesnázích s tvorbou a zaváděním školních vzdělávacích programů, a odpovědi na ně. Dále představíme novou hlavní manažerku projektu a přineseme výsledky z šetření na pilotních školách týkající se znalosti školních vzdělávacích programů ze strany učitelů.

  • S čím školám pomáháme? Příspěvek mapuje oblasti, které aktuálně zástupci odborných škol řeší při kurikulární reformě, a přináší ukázky otázek, se kterými se školy obracejí při tvorbě a zpracování ŠVP na Národní ústav odborného vzdělávání.