Barevná škola: Vymalování prostor školy

Příklad dobré praxe; témata: Estetické vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

 

Aplikované průřezové téma

Člověk a životní prostředí

 

Anotace

Žáci vyzdobí vlastními vtipnými kresbami spojovací chodbu mezi dvěma budovami školy. Nejprve zpracují návrhy kreseb na papír, následně pak realizují malování na stěny spojovací chodby. Cílem je výzdoba školy vlastními kreativními nápady žáků. Žáci vzájemně spolupracují, aby výsledný efekt byl co nejlepší. Témata kreseb souvisí se zaměřením oborů v naší škole.

 

Vyučovací předmět

kreslení a modelování, estetika

 

Obor vzdělání a ročník

květinářské práce – květinářské a aranžérské práce, 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problému

-          občanské kompetence a kulturní povědomí

-          odborné kompetence

 

Realizace

Žáci 3. ročníku oboru květinářské práce si v rámci předmětů estetika a kreslení a modelování připraví návrhy kreseb. Kresby souvisí se zaměřením oborů na škole. Pracují samostatně nebo ve skupinkách podle obtížnosti kresby. Společně se dohodnou na finálním uspořádání kreseb na chodbě. Vyučující estetiky a kreslení a modelování jim radí a pomáhá.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová.

 

Nutné pomůcky a prostředky

barvy, štětce, další kreslířské a malířské potřeby.

 

Reflexe PDP

Projekt umožnil zapojení celé třídy do realizace. Žáci si sami rozhodli, jakým způsobem bude prostor vyzdoben. Prostor chodby malbami ožil, což ocenili nejen spolužáci, zaměstnanci, ale i návštěvníci školy.

 

Hodnocení:

Na práci žáků se hodnotila samostatnost, kreativita, ochota ke spolupráci s ostatními.