Analýzy a dotazníky

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Pro sociální partnery lze obecně doporučit, aby spolupráce s nimi byla založena na písemných analýzách a dotaznících, přiměřeně časově náročných.

Zároveň se v období práce na ŠVP ozvali další sociální partneři z řad hotelů, kde provádíme průběžnou i letní odbornou praxi, s požadavkem na zintenzívnění dosavadní spolupráce. Na základě kvality práce odváděné našimi praktikanty v rámci průběžných praxí mají zájem na vytvoření standardizovaného programu péče o praktikanty jako o svoje potenciální budoucí zaměstnance.

Spolupráce se SP v průběhu realizace ŠVP:

  • Exkurze v hotelích a firmách (motivace žáků prvního ročníku, seznámení s prostředím pětihvězdičkových hotelů)
  • Prezentace hotelů a firem ve škole
  • Spolupráce i s rodiči (nabídka rodičům k účasti na exkurzi)
  • Podpora odborných a jiných soutěží firmami (členství v porotách a komisích, odborné poradenství při přípravách na soutěž, ceny)
  • Workshopy a semináře firemních personalistů (požadavky na žáka vykonávajícího praxi, firemní tréninky)
  • Nábory firem u maturantů – požadavky na absolventa
  • Přednášky pracovníků hotelů a firem k odborným tématům
  • Zástupci firem ve školské radě
  • Připomínkování ŠVP firmami (praktické vzdělávání + profil absolventa)