Aktuálně

Proběhla konference k sociálnímu partnerství škol

Dne 1. března se v Brně konala konference Sociální partnerství odborných škol. Prezentace zástupců odborných škol, sociálních partnerů i zástupců projektu jsou k dispozici na webu projektu. Z přednesených příspěvků připravujeme sborník, který bude doplněn i příspěvky, které na konferenci nezazněly. Bližší informace o konferenci najdete na straně 2. Na téma sociální partnerství škol se budou konat v příštích měsících kulaté stoly v regionálních konzultačních centrech.

Exkurze na pracoviště a kulaté stoly k sociálnímu partnerství

Vedle konzultací, seminářů a workshopů, které nabízejí konzultační centra zástupcům škol ve všech krajích, zařadila některá centra do jarní programové nabídky exkurze na pracoviště. Konzultační centrum Královéhradeckého kraje např. chystá exkurze na pracoviště Škoda auto, a.s. nebo do Botanické zahrady v Troji. Jihomoravské centrum plánuje exkurzi do spalovny odpadů a významných firem v regionu. Konzultační centra také plánují uspořádání kulatých stolů na téma sociální partnerství odborných škol. Více informací o akcích center najdete na straně 4 a na webu projektu.

Metodické příručky k průřezovým tématům

Na jaře 2011 vyjdou dvě metodické příručky věnované jednotlivým průřezovým tématům (PT). První díl zahrnuje PT Občan a demokratická společnost a Informační a komunikační technologie, druhý díl se bude věnovat tématům Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí. Všechna průřezová témata budou obsahovat teoretický úvod a budou doplněna několika příklady dobré praxe pedagogů odborných škol, které mohou sloužit jako inspirace k výuce ostatním učitelům. Příručky po vydání rozešleme všem odborným školám.