Aktuálně

Porada pilotních škol v Olomouci

Na začátku listopadu proběhla porada zástupců 27 pilotních škol zapojených do projektu Kurikulum S, tentokrát v Olomouci. Na poradě vystoupilo několik zástupců pilotních škol s prezentacemi, pomocí kterých seznámili své kolegy s výukovými metodami a vzdělávacími moduly na svých školách, např. jak zapojují žáky do řešení aktuálních problémů školy a jak je motivují k výuce, mj. pomocí zážitkové pedagogiky. Některé prezentace se týkaly průběhu profilových maturitních zkoušek a implementace školních vzdělávacích programů do praxe.

 

Monitoring profilové maturitní zkoušky

V květnu a červnu 2010 sledovali experti NÚOV průběh profilových maturitních zkoušek na 51 vybraných odborných školách v různých oborech vzdělání. Během pozorování se ukázalo, že kvalita maturitních zkoušek z hlediska jejich koncepce a metod ověřování se výrazně odlišuje, a to i v rámci jednoho oboru vzdělání. Závisí přitom na přístupu školy. Každá škola má vlastní způsob průběhu zkoušky, rozdílnou úroveň, zkoušky se liší podle kvality školy nebo učitelů. Vedle komplexního pojetí maturitních zkoušek a ověřování žáka stále na některých školách přetrvává klasické pojetí zkoušek a orientace na vědomosti.

 

Konference k sociálnímu partnerství

1. března 2011 proběhne v Brně konference k sociálnímu partnerství odborných škol, na které budou představeny výsledky studie k této problematice a kde vystoupí se svými zkušenostmi jak zástupci škol, tak sociálních partnerů (zaměstnavatelů, vysokých škol). Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz. Pokud by měl někdo zájem vystoupit s příspěvkem, ať se ozve na mail petr.spousta@nuov_cz. Z konference bude vydán sborník příspěvků. Vaši účast uvítáme.