Ředitelství

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz

 

 • Mgr. Václav Pícl pověřen řízením
 • RNDr. Josef Novák, CSc. interní auditor
  274 022 901
 • Zuzana Zvejšková asistentka ředitele, sekretariát
  274 022 302
 • Vendula Šuníková Nechvílová asistentka ředitele, sekretariát
  274 022 102
 • PhDr. Markéta Růžičková tisková mluvčí
  777 970 812
Oddělení personální     
 • Mgr. Lucie Fišnarová, DiS. vedoucí oddělení
  274 022 318
Oddělení projektová kancelář
 • Bc. Miroslav Vachek vedoucí oddělení
  274 022 440