Sekce pro všeobecné vzdělávání

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz

 • PhDr. Helena Marinková, Ph.D. náměstkyně pro řízení sekce 
  274 022 311
Sekretariát
 • VlastDörichová asistentka 
  274 022 406
Oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání
 • PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D. vedoucí oddělení
  274 022 316
Referát pro kvalitu a hodnocení ve vzdělávání
 • Ing. Dana Kočková vedoucí referátu
  274 022 411
Referát pro společné vzdělávání
 • Mgr. Jitka Jarníková vedoucí referátu
  274 022 600

 

Oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání
 • RNDr. Eva Zelendová, Ph.D vedoucí oddělení 
  274 022 606
Referát pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ 
 • Mgr. Ivo Krobot vedoucí referátu
  274 022 614
Oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání
 • Mgr. Simona Šedá vedoucí oddělení
  274 022 604

Referát čeština pro cizince

 • Mgr. Kamila Sladkovská vedoucí referátu
  274 022 615
Oddělení pro komunikaci s veřejností a publikační činnost
 • PhDr. Markéta Růžičková vedoucí oddělení
  274 022 134