Sekce pro všeobecné vzdělávání

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz

 • Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek pro řízení sekce 
  274 022 219
Sekretariát
 • VlastDörichová asistentka 
  274 022 406
Oddělení pro koncepci kurikula
 • PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D., vedoucí oddělení
  274 022 316
Oddělení předškolního a primárního vzdělávání a speciálních vzdělávacích potřeb
 • Mgr. Hana Splavcová, vedoucí oddělení
  274 022 609
Oddělení matematického, přírodovědného a digitálního vzdělávání
 • Mgr. Jakub Holec, Ph.D., vedoucí oddělení 
  274 022 605
Oddělení pro jazykovědné, společenskovědní a umělecké vzdělávání
 • PaedDr. Markéta Pastorová, vedoucí oddělení
  274 022 608