Sekce pro analýzy, kvalifikace a odborné vzdělávání

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz

 • PhDr. Helena Úlovcová náměstkyně pro řízení sekce
  274 022 301
Sekretariát
 • Zuzana Zvejšková asistentka 
  274 022 302
 • Katarína Urbanová asistentka
  274 022 306
Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání  
 •  Mgr. Martin Úlovec vedoucí oddělení
  274 022 323
Oddělení pro rozvoj a správu Národní soustavy kvalifikací
 • Ing. Jan Peška vedoucí oddělení
  274 022 441
Oddělení pro další vzdělávání a uznávání
 • PhDr. Jana Bydžovská vedoucí oddělení
  274 022 413
Oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání
 • Ing. Zorka Husová vedoucí oddělení
  274 022 451

Referát CEFIF 

 • Ing. Lukáš Hula vedoucí referátu
  274 022 425

Referát Státní těsnopisný ústav

 • Mgr. Vít Valeš vedoucí referátu
  274 022 365

Oddělení Národní informační centrum pro mládež (NICM)

 • Mgr. Šárka Kušková vedoucí oddělení
  221 850 860 
Oddělení pro mezinárodní spolupráci 
 • Mgr. Irena Palánová, vedoucí oddělení
  274 022 305