Sekce pro kvalifikace, počáteční a další odborné vzdělávání, uznávání výsledků předchozího učení

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz

 • Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.náměstek sekce
  274 022 401
Sekretariát
 • Zuzana Zvejškováasistentka 
  274 022 302
 • Katarína Urbanováasistentka
  274 022 306
Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání  
 • Mgr. Hana Novotnávedoucí oddělení
  274 022 335
Oddělení pro rozvoj a správu Národní soustavy kvalifikací
 • Ing. Petra Suková, vedoucí oddělení
  274 022 251
Oddělení pro další vzdělávání a uznávání
 • PhDr. Jana Bydžovskávedoucí oddělení
  274 022 413
Oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání
 • Ing. Zorka Husovávedoucí oddělení
  274 022 451
Referát pro kvalitu a hodnocení ve vzdělávání
 • Ing. Hana Hušákovávedoucí referátu
  hana.husakova@nuv_cz 
Referát CEFIF 
 • Ing. Lukáš Hulavedoucí referátu
  274 022 425
Referát Státní těsnopisný ústav
 • Mgr. Vít Valeš, vedoucí referátu
  274 022 365
Oddělení Národní informační centrum pro mládež (NICM)
 • Mgr. Šárka Kušková, vedoucí oddělení
  221 850 860 
Oddělení pro mezinárodní spolupráci 
 • Mgr. Irena Palánová, vedoucí oddělení
  274 022 305
Oddělení pro komunikaci s veřejností a publikační činnost
 • Mgr. et Mgr. Jan Klufavedoucí oddělení
  274 022 618