Sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz

 • PhDr. Jana Zapletalová náměstkyně  pro řízení sekce
  283 881 250, linka 12 
Sekretariát
 • Dagmar Hrubín asistentka 
  283 881 250, linka 13 / 773 917 633
Oddělení revizní pracoviště
 • PhDr. Gabriela Mikulková vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 11 
 • Bc. Radka Malá sociální pracovnice
  283 881 250, linka 53  777 478 813
 • Mgr. Helena Slachová  odborná pracovnice
  283 881 250, linka 51
 • Mgr. Petra Kolářová  odborná pracovnice
  283 881 250, linka 37
 • PhDr. et Mgr. Richard Braun, Ph.D. odborný pracovník
  283 881 250, linka 38
Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů
 • Mgr. Jakub Jelínek vedoucí oddělení
  283 881 250
 • Jana Jandáčková asistentka
  283 881 250, linka 31 / 602 480 130
 • Mgr. Lucie Chadimová odborný pracovník
  283 881 250, linka 31
 • Mgr. Matěj Seifert odborný pracovník
  283 881 250, linka 32
 • Mgr. Jaroslav Točík odborný pracovník
  283 881 250, linka 40
 • Dipl. Psych. Jeannette Kovaříková odborný pracovník
  283 881 250, linka 17
 • Mgr. Michal Nesládek odborný pracovník
  283 881 250, linka 39
 • Bc. Nina Soósová odborný pracovník
  283 881 250, linka 40
Oddělení pro rovné příležitosti ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby
 • Mgr. Lucie Andrýsková vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 22
 • PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D. odborný pracovník
  283 881 250, linka 25
 • Mgr. Kateřina Macháčková odborný pracovník
  283 881 250, linka 24
 • Mgr. Alena Michálková odborný pracovník
  283 881 250, linka 24
 • Mgr. Jarmila Šťastná odborný pracovník
  283 881 250, linka 38
Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování
 • PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. vedoucí oddělení 
  283 881 250, linka 33
 • Bc. Kateřina Tůmová odborná pracovnice
  283 881 250, linka 35
 • Mgr. Barbora Orlíková odborná pracovnice
  společný pracovní mobil oddělení: 774 089 189
Oddělení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Mgr. Šárka Valášková  vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 19
 • PaedDr. Hana Šmejkalová odborný pracovník
  283 881 250, linka 15
 • Lucie Škodová referent pro vzdělávání
  283 881 250, linka 19
 • Ivana Biskupová referent pro vzdělávání
  283 881 250, linka 26
Oddělení školské poradenské zařízení
 • Mgr. Jarmila Šťastná vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 38
 • Mgr. Lucie Andrýsková odborný pracovník
  283 881 250, linka 22
 • PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. odborný pracovník
  283 881 250, linka 33