Sekce pro pedagogicko-psychologické poradenství, prevenci a institucionální výchovu

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv.cz

 • PhDr. Jana Zapletalová náměstkyně  pro řízení sekce
  283 881 250, linka 12 
Sekretariát
 • Dagmar Hrubín asistentka 
  283 881 250, linka 13 / 773 917 633
Oddělení školské poradenské zařízení
 • Mgr. Jarmila Šťastná vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 38
 • Mgr. Lucie Andrýsková odborný pracovník
  283 881 250, linka 22
 • PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. odborný pracovník
  283 881 250, linka 33
Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů
 • Mgr. Jakub Jelínek vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 17
 • Mgr. Lucie Chadimová odborný pracovník
  283 881 250, linka 31
 • Bc. Denisa Christovová odborný pracovník
  283 881 250, linka 17
 • Mgr. Matěj Seifert odborný pracovník
  283 881 250, linka 32
 • Bc. Jaroslav Točík odborný pracovník
  283 881 250, linka 40
Oddělení pro rovné příležitosti ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby
 • Mgr. Lucie Andrýsková vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 22
 • PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D. odborný pracovník
  283 881 250, linka 25
 • PaedDr. Zuzana Kaprová odborný pracovník
  283 881 250, linka 15
 • Mgr. Alena Michálková odborný pracovník
  283 881 250, linka 24
 • Mgr. Jarmila Šťastná odborný pracovník
  283 881 250, linka 38
Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování
 • PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. vedoucí oddělení 
  283 881 250, linka 33
 • Mgr. Tereza Baltag odborná pracovnice
  283 881 250, linka 34
 • Mgr. Bc. Radka Černá odborná pracovnice
  283 881 250, linka 34
 • PhDr. Monika Nevoralová odborná pracovnice
  283 881 250, linka 35
 • Bc. Roman Petrenko odborný pracovník
  283 881 250, linka 36
  společný pracovní mobil: 774 089 189
Oddělení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • PaedDr. Hana Šmejkalová vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 15
 • Mgr. Lucie Šmídová odborný pracovník – organizace vzdělávání
  283 881 250, linka 18
 • Mgr. Šárka Valášková odborný pracovník – organizace vzdělávání
  283 881 250, linka 19
 • Lucie Škodová referent pro vzdělávání
  283 881 250, linka 19
 • Ivana Biskupová referent pro vzdělávání
  283 881 250, linka 26
Revizní pracoviště pro oblast školských poradenských služeb
 • PhDr. Hana Palatová vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 51 
 • Mgr. Martina Školníková vedoucí oddělení
  283 881 250, linka 51
 • Mgr. Mária Jurkaninová asistentka
  283 881 250, linka 53   777 478 813
 • PhDr. Mgr. Richard Braun, Ph.D. odborný pracovník
  283 881 250, linka 38