Sekce ekonomická

 • Ing. Milan Blažek náměstek pro řízení sekce
  274 022 200

Sekretariát

 • Katarína Urbanová asistentka 
  274 022 306

Oddělení finanční účtárny          

 • Gabriela Blažková pověřena vedením oddělení
  274 022 213

Oddělení mzdové účtárny

 • Ing. Jana Peroutková vedoucí oddělení
  274 022 217

Oddělení ICT    

 • Pavel Eret vedoucí oddělení 
  274 022 241

Oddělení veřejných zakázek

 • Ing. Jarmila Halouzková vedoucí oddělení 
  274 022 307

Oddělení hospodářské činnosti          

 • Bc. Miroslav Švadlena vedoucí oddělení
  274 022 212

Oddělení finančních manažerů projektů OPVVV a OPZ

 • Ing. Petr Jun vedoucí oddělení
  274 022 664