Sekce ekonomická

 • Ing. Aleš Skopalík, Ph.D. náměstek pro řízení sekce
  274 022 200

Sekretariát

 • Karolína Vlášková asistentka 
  274 022 657

Oddělení finanční účtárny          

 • Ing. Iva Kašpárková pověřena vedením oddělení
  274 022 214

Oddělení mzdové účtárny

 • Ing. Jana Peroutková vedoucí oddělení
  274 022 217

Oddělení ICT    

 • Pavel Eret pověřený řízením oddělení 
  274 022 241

Oddělení veřejných zakázek

 • Ing. Jarmila Halouzková vedoucí oddělení 
  274 022 307

Oddělení hospodářské činnosti          

 • Bc. Miroslav Švadlena vedoucí oddělení
  274 022 212