Referát pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ

Úkolem Referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ je zajistit technický provoz Metodického portálu RVP.CZ, tj. všech modulů vytvořených v rámci projektů Metodika I a Metodika II, a zajišťovat odbornou garanci zveřejňovaného obsahu.
Metodický portál RVP.CZ je unikátním prostředím nabízejícím metodicko-didaktickou podporu pedagogům předškolního, základního, gymnaziálního, odborného, speciálního, jazykového a neformálního vzdělávání, cenné úložiště garantovaných materiálů pro výuku a vzdělávání odborné i laické veřejnosti, prostor pro sdílení zkušeností učitelů v oblasti regionálního školství i zdroj informací a inspirace pro studenty VŠ a pedagogy pedagogických směrů.
Dlouhodobým cílem referátu je vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. (Více zde).