Referát pro společné vzdělávání

Referát pro společné vzdělávání zajišťuje propojení vzdělávání handicapovaných dětí, žáků, i studentů se vzděláním ostatních na běžných typech škol. Současně se věnuje problematice vzdělávacích obsahů v rámcových vzdělávacích programech, a to od předškolního až po střední vzdělávání.

Zejména:
- spolupracuje na úpravách rámcových vzdělávacích programů,
- spolupracuje s odborníky na tuto problematiku,
- spolupracuje s pedagogy, kteří mají s touto problematikou zkušenost,
- zajišťuje metodickou podporu školám i pedagogům nejen na Metodickém portále RVP.CZ,
- reaguje na dotazy v Konzultačním centru NÚV.