Oddělení předškolního a primárního vzdělávání a speciálních vzdělávacích potřeb

Odělení se věnuje problematice vzdělávacích obsahů v rámcových vzdělávacích programech, a to předškolního a primárního vzdělávání. Zaměřuje se rovněž problematiku vzdělávání dětí, žáků, i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zejména:
- spolupracuje na úpravách rámcových vzdělávacích programů,
- spolupracuje s odborníky a pedagogy,
- zajišťuje metodickou podporu školám i pedagogům nejen na Metodickém portále RVP.CZ,
- reaguje na dotazy v Konzultačním centru NÚV.