Povinně zveřejňované údaje

1. Oficiální název
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

2. Právní forma
NÚV je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

3. Zřizovací listiny
NÚV je přímo řízenou organizací založenou změnou zřizovací listiny MŠMT č.j. 10 082/92 ze dne 28. května 2011.

4. Poslání
NÚV řeší otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného
vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také zabývá pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.

5. Kontaktní spojení
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10,
tel.: 274 022 111
fax: 274 863 380

Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9,
tel.: 283 881 250
fax: 274 863 380

identifikátor datové schránky: tndzx7x

6. Identifikační číslo a DIČ
IČ: 00022179, DIČ: CZ00022179

7. Organizační struktura

8. Výroční zprávy  
podle zákona č. 106/1999 Sb.

9. Zprávy o hospodaření
jsou součástí Výročních zpráv

10. Způsob a místo pro podání žádosti o poskytnutí informace
Způsob poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Místa podání žádosti:
- Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
- elektronická podatelna sekretariat@nuv_cz

11. Prohlášení o přístupnosti 
obsahuje prohlášení o přístupnosti této webové prezentace, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

12. Ochrana osobních údajů
V případě poskytnutí osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Boj proti korupci
Údaje k úkolu 2.2.4 Strategie vlády v boji proti korupci od roku 2013.

14. Smlouvy o poskytování služeb
poradenské, konzultantské a právní společnosti