Poradenské, konzultantské a právní společnosti

Poradenské, konzultantské a právní společnosti , se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb

1.      pololetí 2017

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10. 7.2007

paušální částka  2.200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

Otidea avz s.r.o.

8. 9. 2016

hodinová sazba 1.600,-/hodina

Rozpočtové prostředky organizace

Advokátní kancelář Ostrý & Co., s.r.o.

7. 12. 2016

hodinová sazba 2.000,- /hodina

Rozpočtové prostředky organizace

2.      pololetí 2017

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10. 7.2007

paušální částka 2.200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

Otidea avz s.r.o.

8. 9. 2016

hodinová sazba 1.600,-/hodina

Rozpočtové prostředky organizace

Advokátní kancelář Ostrý & Co., s.r.o.

7. 12. 2016, ukončena 30. 9. 2017

hodinová sazba 2.000,- /hodina

Rozpočtové prostředky organizace

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

7. 12. 2017

hodinová sazba

789,-/hodina

Rozpočtové prostředky organizace