Poradenské, konzultantské a právní společnosti

Poradenské, konzultantské a právní společnosti , se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb

1. pololetí 2017

Název společnosti Smlouva uzavřena dne Hodinová sazba v Kč Zdroj financování
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák 10. 7.2007 paušální částka  2.200,-/měsíc Rozpočtové prostředky organizace
Otidea avz s.r.o. 8. 9. 2016 hodinová sazba 1.600,-/hodina Rozpočtové prostředky organizace
Advokátní kancelář Ostrý & Co., s.r.o. 7. 12. 2016 hodinová sazba 2.000,- /hodina Rozpočtové prostředky organizace


2. pololetí 2017

Název společnosti Smlouva uzavřena dne Hodinová sazba v Kč Zdroj financování
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák 10. 7.2007 paušální částka 2.200,-/měsíc Rozpočtové prostředky organizace
Otidea avz s.r.o. 8. 9. 2016 hodinová sazba 1.600,-/hodina Rozpočtové prostředky organizace
Advokátní kancelář Ostrý & Co., s.r.o. 7. 12. 2016, ukončena 30. 9. 2017 hodinová sazba 2.000,- /hodina Rozpočtové prostředky organizace
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát 7. 12. 2017 hodinová sazba789,-/hodina Rozpočtové prostředky organizace


1. pololetí 2018

Název společnosti Smlouva uzavřena dne Hodinová sazba v Kč Zdroj financování
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák 10. 7.2007 paušální částka  2.200,-/měsíc Rozpočtové prostředky organizace
Otidea avz s.r.o. 8. 9. 2016 hodinová sazba 1.600,-/hodina Rozpočtové prostředky organizace
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát 7. 12. 2017 hodinová sazba789,-/hodina Rozpočtové prostředky organizace


 2. pololetí 2018

Název společnosti Smlouva uzavřena dne Hodinová sazba v Kč Zdroj financování
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák 10. 7.2007 paušální částka 2.200,-/měsíc Rozpočtové prostředky organizace
Otidea avz s.r.o. 8. 9. 2016 hodinová sazba 1.600,-/hodina Rozpočtové prostředky organizace
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát 7. 12. 2017 hodinová sazba789,-/hodina Rozpočtové prostředky organizace