Národní ústav pro vzdělávání

Ředitelství ústavu

Ředitel ústavu

Sekretariát ředitele

Interní auditor

Tisková mluvčí

0.1 Personální oddělení

0.2 Oddělení projektová kancelář

1. Sekce pro všeobecné vzdělávání

Sekretariát sekce

 1.1 Oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání

 1.1.1 Referát pro kvalitu a hodnocení ve vzdělávání

 1.1.2 Referát pro společné vzdělávání

 1.2 Oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání

 1.2.1 Referát pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ

 1.3 Oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání

 1.3.1 Referát Čeština pro cizince

 1.4 Oddělení pro komunikaci s veřejností a publikační činnost

2. Sekce pro analýzy, kvalifikace a odborné vzdělávání

Sekretariát sekce

 2.1 Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

 2.2 Oddělení pro rozvoj a správu Národní soustavy kvalifikací

 2.3 Oddělení pro další vzdělávání a uznávání

 2.4 Oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání

 2.4.1 Referát CEFIF

 2.4.2 Referát Státní těsnopisný ústav

 2.5 Oddělení Národního informačního centra pro mládež (NICM)

 2.6 Oddělení pro mezinárodní spolupráci

3. Sekce pro pedagogicko-psychologické poradenství, prevenci a institucionální výchovu

Sekretariát sekce

 3.1 Oddělení Školské poradenské zařízení

 3.2 Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů

 3.3 Oddělení pro rovné příležitostí ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby

 3.4 Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování

 3.4.1 Referát pro certifikaci programů primární prevence

 3.5 Oddělení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

4. Sekce ekonomická

Sekretariát sekce

 4.1 Oddělení finanční účtárny

 4.2 Oddělení mzdové účtárny

 4.3 Oddělení ICT

 4.4 Oddělení veřejných zakázek

 4.5 Oddělení hospodářské činnosti

4.6 Oddělení finančních manažerů projektů OPVVV a OPZ