Oddělení pro rozvoj dalšího vzdělávání a uznávání

Činnost oddělení zahrnuje dvě vzájemně se doplňující oblasti – další vzdělávání a uznávání, jejich společný rozvoj je jednou z podmínek realizace konceptu celoživotního učení. V oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního a občanského, se práce oddělení soustředí především na metodickou podporu nabídky dalšího vzdělávání a na oblast zajišťování kvality v dalším vzdělávání. V oblasti uznávání výsledků předchozího učení se činnost oddělení zaměřuje především na oblast rozpracování postupů a nástrojů uznávání, které umožní zefektivnění a zkvalitnění procesu uznávání, součástí práce v této oblasti je i informační podpora jednotlivců, autorizovaných osob, popř. autorizujících orgánů, stejně jako příprava opatření na posílení kvality a srovnatelnosti procesu uznávání. Při své činnosti oddělení úzce spolupracuje s řadou partnerů NÚV ze vzdělávací i zaměstnavatelské sféry.

Oddělení zejména

v oblasti dalšího vzdělávání:

 • podporuje rozšiřování nabídky DV – příprava a průběžná inovace metodik pro tvorbu programů DV, včetně zajištění provozu e-learningového programu zaměřeného na metodiku tvorby programů DV a na marketing DV;
 • usiluje o zlepšování kvality programů DV – podporuje sjednocený systém resortních akreditací programů DV, metodicky podporuje práci škol – center celoživotního učení i dalších vzdělávacích institucí při přípravě programů DV;
 • usiluje o zlepšování kvality realizace programů DV – poskytuje poradenskou a konzultační činnost i vzdělávací podporu lektorům a manažerům DV;
 • podílí se na přípravě kvalifikačních a hodnoticích standardů pro lektory a další pracovníky v oblasti DV, podílí se na akreditaci programů DV vedoucích k těmto kvalifikacím;
 • zajišťuje rating vzdělávacích institucí;

v oblasti uznávání výsledků předchozího učení:

 • ověřuje, vyhodnocuje a doporučuje postupy a nástroje uznávání; 
 • zajišťuje metodickou podporu činnosti škol – center celoživotního učení;
 • připravuje a realizuje systematické i průběžné vzdělávání autorizovaných osob (v koordinaci s oddělením pro rozvoj a správu NSK - 2.2);
 • podílí se na informační podpoře jednotlivců, autorizovaných osob i autorizujících orgánů
  (v koordinaci s oddělením pro rozvoj a správu NSK - 2.2);
 • zajišťuje supervizi realizace uznávání různými subjekty;
 • podílí se na plošném monitoringu kvality uznávání.