Oddělení pro evaluační nástroje

Oddělení vytváří koncepci ukončování studia v oborech středního odborného vzdělávání a řídí tvorbu standardizovaných nástrojů pro ukončování studia v odborném vzdělávání.

  • provádí činnosti spojené se závěrečnou i průběžnou evaluací počátečního odborného vzdělávání,
  • zajišťuje a koordinuje činnosti spojené s reformou závěrečné zkoušky,
  • provádí činnosti spojené s podporou autoevaluace škol,
  • připravuje náměty pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti své působnosti, podílí se na jejich rozpracovávání a realizaci příslušných projektů,
  • podílí se na řešení i prezentaci důležitých témat spojených s tvorbou a zaváděním evaluačních nástrojů ve vztahu k MŠMT, školským orgánům krajů, sociálním partnerům
    a odborné veřejnosti.
  • zajišťuje činnost STÚ jako samostatného referátu NÚV