Oddělení pro koncepci kurikula

Oddělení vytváří koncepci kurikula všeobecného a odborného vzdělávání; navrhuje pojetí a koncepci kurikulárních dokumentů a vytváří metodiku jejich tvorby.

Oddělení zejména:

  • podílí se na řešení koncepce kurikula v počátečním všeobecném i odborném vzdělávání a na sledování realizace cílů kurikulární politiky,
  • zabývá se koncepcí vzdělávacích programů, řídí tvorbu a revize rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání, metodicky podporuje tvorbu a zavádění školních vzdělávacích programů,
  • spolupracuje na činnostech spojených s evaluací počátečního odborného vzdělávání, zejména v oblasti cílů a obsahu vzdělávacích programů,
  • sleduje a vyhodnocuje fungování rámcových vzdělávacích programů v praxi, shromažďuje informace o jejich realizaci a podněty pro úpravy,
  • podílí se na řešení i prezentaci důležitých témat spojených s tvorbou a implementací kurikula všeobecného a odborného ve vztahu k MŠMT, školským orgánům krajů, sociálním partnerům a odborné veřejnosti,
  • podílí se na dalších národních i mezinárodních aktivitách ústavu, především v oblasti kurikula všeobecného a odborného vzdělávání.