Oddělení pro jazykovědné, společenskovědní a umělecké vzdělávání

Oddělení se podílí se na řešení úkolů spojených s vývojem kurikula všeobecného vzdělávání, Zajišťuje činnosti související s tvorbou, posuzováním a inovacemi rámcových vzdělávacích programů všeobecného vzdělávání a metodickou podporou a poradenstvím poskytovaným školám při tvorbě a úpravách školních vzdělávacích programů a realizaci všeobecného vzdělávání v praxi. Zpřístupňuje pedagogické praxi jak moderní trendy v rozvoji didaktiky všeobecného vzdělávání (pojetí, cíle, obsah) v domácí a v zahraničí pedagogice, tak i didaktické inovace v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech či oblastech vzdělávání (1. stupeň ZŠ), sleduje a vyhodnocuje potřeby pedagogů a reaguje na ně dostupnými způsoby (Metodický portál, publikační činnost, semináře, návrhy programů DVPP), podílí se na činnosti řady pracovních skupin MŠMT a úzce spolupracuje s dalšími organizacemi (např. ČŠI, NIDV).

Oddělení zejména:

•    zajišťuje úpravy a inovace rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání a také umělecké vzdělávání, pro tyto účely využívá zejména spolupráci s odbornými skupinami, které řídí v oblasti své působnosti,

•    poskytuje metodickou podporu a poradenství školám při úpravách a realizaci školních vzdělávacích programů 

•    sleduje trendy v rozvoji didaktiky a metodiky všeobecného vzdělávání (pojetí, cíle, obsah) v domácí pedagogice i v zahraničí a zpřístupňuje je pedagogické praxi,

•    spolupracuje na činnostech spojených s evaluací všeobecného a odborného vzdělávání, zejména v oblasti cílů a obsahu vzdělávacích oblastí a oborů,

•    sleduje a vyhodnocuje potřeby pedagogů a reaguje na ně dostupnými způsoby (diskuze, publikační činnost, semináře, návrhy programů DVPP, Konzultační centrum NÚV),

•    podílí se na řešení i prezentaci důležitých témat spojených s všeobecným vzděláváním ve vztahu k MŠMT, školským orgánům krajů, sociálním partnerům a odborné i laické veřejnosti,

•    podílí se na činnosti pracovních skupin MŠMT, ČŠI, NIDV apod.,

•    podílí se na dalších národních i mezinárodních aktivitách ústavu zejména v kurikulární oblasti.

•    oddělení rovněž zajišťuje přípravu zkoušky pro trvalý pobyt a zkoušky z českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR a provozuje internetové stránky trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz a obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz.